Uit onderzoek onder meer dan 1.000 product owners (2024) is gebleken dat 50% minder dan 4 jaar werkervaring heeft als product owner. Voor deze product owners is er vaak geen eenduidige of allesomvattende leerroute. We krijgen hier regelmatig vragen over. Daarom delen we in deze blog onze ervaringen over de verschillende mogelijkheden om jezelf als product owner te ontwikkelen. Allemaal best practices uit de praktijk.

De verschillende leerstijlen

De manier waarop je de product owner theorie en praktijk eigen maakt is afhankelijk van je leerstijl. Kolb beschrijft vier manieren van omgaan met leerstof en leeractiviteiten.

  • Concreet ervaren (‘sensing/feeling’)
  • Waarnemen en overdenken (‘watching’)

  • Analyseren en abstract denken (‘thinking’)

  • Actief experimenteren (‘doing’)

Ongeacht je leerstijl is het voor een product owner van belang om zowel over een theoretisch kader te beschikken als over de nodige praktijkervaring. Deze twee onderwerpen zetten we hieronder verder uiteen.

Theoretisch kader van een product owner

Allereerst is goed om een helder beeld te hebben bij Agile/Scrum. Dit gaat je helpen om effectief en beter samen te werken met je directe collega’s. Het begrijpen en doorgronden van het Scrum-framework is relatief eenvoudig zelf op te pakken door de theorie door te nemen. In enkele gevallen verlangt je werkgever dat je deze theoretische kennis bevestigt met een product owner certificaat. Het behalen van je PSPO-certificaat kan op twee manieren:

  1. Door zelfstudie en veel oefenexamens te maken neem je de theorie tot je. Het examen kun je maken door een code aan te vragen via Scrum.org.
  2. Er zijn diverse aanbieders van een tweedaagse klassikale trainingen voor PSPO waarin je de leerstof behandelt. Daarna krijg je de mogelijkheid om het examen te maken.

Product owner in de praktijk

Tegenover de theorie waarin o.a. de werkwijze van Scrum wordt getoetst, staat de praktijk. Hoe acteer jij als product owner in jouw organisatie? Hoe beweeg jij in jouw omgeving en waar haal jij je domeinkennis vandaan? Hoe vorm je als product owner een visie over jouw product en werk je samen met je Scrum-team en stakeholders? Allemaal relevante vragen die voor jou van toepassing zijn en waar je op gespiegeld gaat worden tijdens de praktijktrainingen voor product owners.

Er is geen vaste of beste volgorde van bijvoorbeeld theorie eerst en daarna pas een praktijktraining. Het is wel noodzakelijk dat je tussendoor een aantal sprints gaat draaien. Hopelijk realiseer je dan een paar succesvolle releases waarin je waarde creëert voor de gebruiker. Maar ook ervaringen van een mislukt experiment of een proces dat niet goed doorlopen is, kan van onschatbare waarde zijn.

Hoe nu verder?

Ons advies aan de beginnende product owner samengevat: zorg dat je theorie en praktijk verbindt door minimaal twintig sprints te draaien. Behaal tussendoor een (theorie)certificaat en houd jezelf een spiegel voor tijdens een praktijktraining, al dan niet met een praktijk-certificering.

Wat valt er nog te leren na de eerste ervaring? Wij denken dat er meerdere manieren zijn om als product owner te groeien. Iedereen heeft een eigen achtergrond en skillset ontwikkeld voordat hij of zij product owner werd. Daarbij heb je verschillende leerstijlen die bij je passen. Iedereen heeft een voorkeurstijl, waarmee hij of zij het liefst begint en waaraan de meeste tijd wordt besteed. Ons advies is juist om ook de andere leerstijlen te ontdekken en door te voeren. Het uitbreiden van je leerstijlen verbreedt en verruimt je leervermogen. Kortom durf te experimenteren en breidt je leerstijlen uit.

Ontwikkelstappen zijn dan ook vaak persoonlijk. Dat is dus niet alleen erover lezen of het luisteren van bijvoorbeeld een podcast. Dat betekent ook het daadwerkelijk uitproberen in de praktijk of gesprekken voeren met andere vakgenoten. Betrek een sparringpartner bij je ontwikkeling en reflecteer. Door regelmatig reflectiemomenten (retro) in te bouwen, krijgt jouw ontwikkel route vanzelf de juiste richting.

Ons advies voor elke product owner samengevat: Maak 5x per jaar(*) een dag(deel) vrij voor ontwikkeling. Ontwikkel een backlog met verbeter-ideeën en pak de belangrijkste als eerste op.

Het zijn bewust eenvoudige adviezen om op te starten. Want als je begint met tijd nemen voor je eigen ontwikkeling, is de belangrijkste eerste stap al gezet. De rest volgt dan vanzelf!

(*) Waarom 5x per jaar? Praktisch gezien betekent dit elke 2 maanden een bewuste ontwikkel stap, en in de zomermaanden juist een reflectie moment.

Leer technieken waar je morgen mee aan de slag kan!

Trainen bij dé plek voor product owners. Kleine klassen & trainers met +10 jaar ervaring.