Het product owner onderzoek 2022

Meer dan 1.000 product owners werkten mee aan dit onderzoek. Na het succes van het product owner onderzoek 2021 kijken wij voor de tweede keer in het landschap van de product owners in Nederland. De doelstelling was: ‘een begrijpelijk rapport dat product owners en haar stakeholders (managers, interne klanten, etc) inzicht geeft in hoe hun landschap eruit ziet’. We kijken onder andere naar kennis en kunde, salaris, het werk, job search, software ontwikkeling en communities.

Het rapport

In dit rapport:

  • Wat willen product owners leren?

  • Inzicht in werkervaring en achtergrond

  • Info over salarissen en uurtarieven van product owners.

  • Product owner communities

  • De rol van product owners binnen een organisatie

  • Hoe product owners een nieuwe baan vinden

  • Inzicht in de manieren van software ontwikkeling binnen bedrijven

Rapport downloaden: