De Nederlandse product owner in beeld

Meer dan 1.000 product owners werkten mee aan dit onderzoek. Voor het eerst is er inzicht in het landschap van de product owners in Nederland. De doelstelling was: ‘een begrijpelijk rapport dat product owners en haar stakeholders (managers, interne klanten, etc) inzicht geeft in hoe hun landschap eruit ziet.’

In dit rapport:

  • Demografie product owners (leeftijd, locatie, opleidingsniveau, etc)
  • Inzicht in werkervaring en achtergrond
  • Het belang van inhoudelijk kennis
  • Hoe product owners hun kennis up-to-date houden
  • Product owners en stakeholder management
  • Hoe product owners een nieuwe baan zoeken
  • Gebaseerd op antwoorden van 1000+ product owners in Nederland

Onderzoek downloaden