Uit onderzoek weten we dat 44% van de product owners een extra rol heeft, waarvan de meest voorkomende rol projectmanager is. De rol product owner en projectmanager worden vaak verward of met elkaar vergeleken. Maar beide bieden unieke inzichten en vaardigheden die belangrijk zijn voor het succes van een project of product. In deze blog kijken we naar de overeenkomsten en verschillen tussen deze twee rollen.

Product owner vs. Projectmanager

Product owners en projectmanagers zijn sleutelfiguren in het behalen van bedrijfsdoelen, elk met hun eigen specifieke verantwoordelijkheden en benaderingen. Zowel bij product owners als projectmanagers staat samenwerking en communicatie vooraan. Beide rollen hebben de verantwoordelijkheid om het team aan te sturen om een bepaald doel te behalen.

Echter, de manier waarop zij dit in praktijk toepassen verschilt. Laten we eens duiken in de specifieke verschillen tussen deze twee rollen.

Project vs. Product

Een project, waar de projectmanager zijn of haar verantwoordelijkheid ligt, is een samenwerkingsinspanning met een duidelijk doel voor ogen. Het is een proces met een begin en een einde, en het richt zich op het leveren van een specifiek resultaat binnen een bepaald tijdsbestek en budget.

Aan de andere kant is een product het resultaat van een proces en is het bedoeld om waarde te blijven leveren over een langere periode. In tegenstelling tot een project, dat een eindpunt heeft, is een product meestal niet ontworpen met een voorzienbaar einde. Het blijft zich vaak aanpassen aan de behoeften van gebruikers, stakeholders en de marktomstandigheden. Hier zijn vooral de product owners bij betrokken.

Focus op waarde vs. Tijd, geld & scope

Een product owner richt zich op het maximaliseren van de waarde van het product. Ze stemmen voortdurend het product af op marktbehoeften en klantverwachtingen, met als doel het leveren van een waardevol en relevant product. Een projectmanager, aan de andere kant, richt zich op het in balans brengen van tijd, budget en scope. Ze zijn experts in het efficiënt beheren van middelen om een project succesvol en binnen de afgesproken grenzen af te ronden.

Agile vs. Waterval

De waterval methode heeft een lineaire aanpak waarbij elke fase van het project volledig wordt afgerond voordat de volgende fase begint. De stappen volgen elkaar op en het proces wordt van boven naar beneden doorlopen. Dit wordt vaak geassocieerd met de traditionele rol van projectmanagement. Agile daarentegen is een iteratieve aanpak, waarbij projecten worden opgedeeld in kleinere stukken die in korte sprints worden uitgevoerd. De Agile methodiek wordt vaak gebruikt door product owners.

Het grootste verschil hierin is de mate van flexibiliteit. Product owners reageren snel op veranderende omstandigheden en feedback van klanten en stakeholders om het product continu te verbeteren. Projectmanagers, daarentegen, werken vaak met een vooraf opgesteld plan en volgen een gestructureerde aanpak om projectdoelen te bereiken.

Doorontwikkelen vs. Afronden

De rol van de product owner stopt niet bij de livegang van het product. Zij blijven meestal betrokken bij de optimalisatie en doorontwikkeling van het product, vaak lang nadat het voor het eerst op de markt is gebracht. Een projectmanager daarentegen richt zich in de praktijk vooral op het succesvol afronden van het project en gaat daarna vaak over naar een nieuw project.

Visie ontwikkelen vs. Visie volgen

Een product owner is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de visie en zorgt ervoor dat deze nageleefd wordt. Hij/zij de autoriteit en het mandaat om ‘nee’ te zeggen tegen wijzigingen en vragen die niet aansluiten op de visie. Dit in tegenstelling tot een projectmanager, die vaak de visie van de (interne) opdrachtgever volgt.

Conclusie

Om het kort samen te vatten: een product owner is de visionaire strateeg, steeds op zoek naar manieren om de markt en stakeholders te bedienen en verbeteringen door te voeren. De projectmanager is meer de tactische dirigent, met de taak om het project binnen de afgebakende lijnen succesvol af te ronden. Beide rollen zijn onmisbaar, en het begrijpen van hun unieke bijdragen kan teams helpen om efficiënter en effectiever te functioneren.

Ben je op zoek naar een product owner die je team en product scherp en op koers houdt? Neem vandaag nog contact met ons op! We helpen je graag de perfecte match voor jouw organisatie te vinden, voor zowel tijdelijk als vast in dienst.

De perfecte product owner óf baan wacht op je!

Wij leveren interim of vaste product owners door heel Nederland. Laat ons jou helpen de perfecte match te vinden.