Misschien ken je dat gevoel wel: je bent lekker op weg maar je hebt het nare gevoel dat je iets over het hoofd ziet. Dat er iets is dat aan je aandacht ontsnapt. Om daar iets aan te doen, hebben we het product owner canvas ontwikkeld. Download het template en de handleiding hier.

Wat is het product owner canvas?

Het product owner canvas is een hulpmiddel dat jou als product owner helpt om de status van het product te evalueren. Door het canvas in te vullen krijg je, op ieder gewenst moment, een goed en volledig beeld van hoe jouw product ervoor staat. Dit framework is ontwikkeld om een ‘helikopterview’ aan te nemen en zo even uit te zoomen van de dagdagelijkse werkzaamheden. Je kunt hiermee checken of en waar jouw product en alles eromheen (extra) aandacht nodig heeft.

Product owner canvas image

Download de template en handleiding (PDF)

Download de template en handleiding (PDF)

Waarom is het product owner canvas belangrijk?

Veel product owners zitten vast in een ritme dat en een werkwijze die de organisatie ooit heeft bepaald. Dankzij het product owner canvas krijg je regie en overzicht over jouw rol, het product en de omgeving zodat je weer kunt focussen op het leveren van waarde voor je gebruikers.

Wij zijn ervan overtuigd dat de vlakken in het canvas de kern vormen van het werkveld van de product owner. Het canvas kan daardoor het nare gevoel wegnemen dat je iets mist of dat er iets aan je aandacht ontsnapt dat later als een boemerang terug kan komen.

Tegelijkertijd hoeft niet alles jouw verantwoordelijkheid te zijn. De rol van product owner is lang niet overal hetzelfde, taken en verantwoordelijkheden kunnen sterk verschillen. Het kan goed zijn dat er binnen jouw omgeving expliciet voor is gekozen om bepaalde verantwoordelijkheden bij een ander neer te leggen. Denk aan een productmanager of programmanager, een CEO, de afdeling marketing of bij de boekhouding. In dat geval is het alsnog prettig te weten dat jij er niet mee bezig hoeft te zijn, maar dat dit wél meespeelt in het succesvol bouwen en vermarkten van een product.

Wanneer gebruik je het product owner canvas?

Er zijn drie belangrijke momenten waarop je het canvas invult of raadpleegt:

  • Aan het begin van een project of productontwikkeling als een soort nulmeting.
  • Wanneer je als ‘nieuwe’ product owner wordt betrokken bij een bestaand product, dan is het een waardevol instrument om het project en product goed te begrijpen.
  • Periodiek om de voortgang of status te toetsen.

Het canvas uitgelegd

In het boek ‘The hard thing about hard things’ beschrijft auteur Ben Horowitz drie aandachtsgebieden: People, Product en Profit. Hij stelt dat ze ook in deze volgorde behandeld dienen te worden. Eerst de mensen, dan het product en dan pas het oogsten. Dit lijkt bedacht met de product owner in het achterhoofd.

Wij hebben deze drie gebieden overgenomen als basis voor het product owner canvas en vertaald naar persoon, product en profijt.

Product owner canvas persoon

De onderkant is de persoon-zijde en gaat over de mensen die een rol spelen bij het product. Middenin staat het vlak van de product owner. De product owner staat tussen het team dat het product maakt en de omgeving waarin het product wordt aangeboden en gebruikt. De omgeving omvat zowel de organisatie als de markt waarin het product wordt geleverd.

Product owner canvas profijt

Het centrum van het canvas bevat het profijt van het product. De gebruiker staat centraal als belangrijkste stakeholder, in het midden van het canvas. Het product voegt waarde toe voor de gebruiker. Deze twee vlakken samen vormen het bestaansrecht van het product.

Product owner canvas product

De bovenkant is het product zelf, hoe het tot stand komt en voortbestaat. In het vlak ‘maken’ is ruimte om de creatie van het product te beschrijven. Bij het ‘gebruiken’ is ruimte om het werkelijk gebruik te omschrijven.

Aan de slag

Wil jij zelfstandig aan de slag gaan om het product owner canvas in te vullen voor jouw product of dienst? Download gratis het template en de handleiding voor het product owner canvas, inclusief de werkwijze, voorbeeldvragen en antwoorden, en meer handige tips & tricks!

Leer technieken waar je morgen mee aan de slag kan!

Trainen bij dé plek voor product owners. Kleine klassen & trainers met +10 jaar ervaring.