Ter voorbereiding op het nationale product owner onderzoek, nodigden we een panel van ervaren product owners uit voor een rondetafelgesprek. Het bijzondere aan deze product owners: ze gaven op bijna alle vragen het meest voorkomende antwoord. Ze zijn hiermee de ‘poster boys’ van de product owner gemeenschap.

De gemiddelde product owner

Jaarlijks doen we onderzoek onder meer dan 1.000 product owners in Nederland. We legden hen 30+ vragen voor om zo beter te begrijpen wie de Nederlandse product owners eigenlijk zijn en welke keuzes ze maken. Uit deze 1.000+ deelnemers waren er een paar product owners die op bijna alle vragen het meest voorkomende antwoord gaven. Het voorbeeld waar alle product owners zichzelf aan kunnen meten. We nodigden twee van hen (Job en Thomas) uit om met ons een broodje te eten en al pratende kwamen we een hoop te weten over hoe hun week er uit ziet.

Thomas Gussekloo

Thomas is 36, woont in Rotterdam en werkt bij ANWB. Samen met een team van 12 man zijn ze elke dag bezig om de digitale reisafdeling binnen de ANWB zo goed mogelijk te laten functioneren en presteren. Hiervoor was hij digitaal projectmanager bij de Jaarbeurs.

Iets later dan gepland (“sorry, mijn demo liep uit”) gaan we zitten aan de lunchtafel van het Productowner.nl kantoor in Breda. Terwijl het tosti-ijzer opwarmt doen we wat introducties en bespreken we wat er allemaal wel en niet mogelijk is op de verschillende werkplekken nu COVID-19 achter ons lijkt te liggen. Met name het ontmoeten van teamleden is een reden om naar kantoor te komen, want dan maak je verbinding met elkaar en kan je samen kijken waar de connectie zit met je gebruikers.

Beide mannen hebben een paar vaste dagen in de maand dat ze naar kantoor gaan om het hele team te ontmoeten. Ze zien het als een noodzakelijke afwisseling van alles wat tegenwoordig in Microsoft Teams gebeurt. Het is één van de vele keren deze middag dat ze het roerend met elkaar eens zijn. Terwijl ze vervolgens aan elkaar uitleggen hoe je configureert dat inschatten in uren uitgezet kan worden in Azure DevOps gaan de boterhammen over tafel heen, waarna Jochem (directeur bij Productowner.nl) kort uitlegt wat ze doen en dat ze vooral géén uitzendbureau of detacheerder willen zijn.

Schaarste en recruiters

Een zucht van verlichting bij Job en Thomas, want die zijn helemaal klaar met opdringerige recruiters. Vrijwel DAGELIJKS stroomt hun LinkedIn inbox vol met connectie verzoeken en berichtjes over een zogenaamde ‘droombaan’ die vaak niet eens aansluit bij hun profiel.

Jochem merkt op dat hij de irritatie begrijpt, maar dat je recruiters het ook niet echt kwalijk kunt nemen. “Vaak weten ze helemaal niet wat de rol inhoudt en met 400 nieuwe vacatures per week lijkt het gemakkelijk geld verdienen. Ze doen maar wat.”

Maar feit blijft is dat Job en Thomas – net als veel van de andere product owners die we spreken – helemaal gek worden van de tientallen maandelijkse berichten en advertenties om ze maar te lokken naar een volgende gouden kooi. We maken de mentale notitie om hier later iets mee te doen.

Job de Laat

Job is 29 en woont in Den Bosch. Job is sinds 2018 bij de Rabobank en is doorgegroeid van developer naar de rol van product owner. Hij is verantwoordelijk voor functionaliteit rondom het verlenen van autorisaties via de digitale kanalen. Hij focust zich met zijn team op de 800.000 zakelijke gebruikers.

Job werkt bij een top drie speler van de grootste werkgevers voor product owners, hij is één van de 500 leden van de product owner community bij Rabobank. Het onderlinge contact gebeurt met name binnen zijn area met 8 andere product owners. Met de één heeft hij meer contact dan met de ander, en met regelmaat is er contact met product owners buiten zijn chapter.

Bij Thomas is het aantal product owners een stuk kleiner: er zijn daar 50 product owners actief. Daar is een ‘product owner chapter’ in het leven geroepen door de product owners zelf en wordt er onderling gewisseld in de rol van ‘chapter lead’. De maandelijkse bijeenkomst is optioneel en hierin wordt vooral veel inspirerende content met elkaar gedeeld.

Beide heren beschikken over een kerngroep van 5-10 product owners waar ze veel contact mee hebben en geven aan dit contact als zeer waardevol te ervaren. Zo zijn hun collega’s een directe bron om van te leren, versnellen ze hun ontwikkeling en hebben ze nooit het gevoel er alleen voor te staan. Ze raden het zoeken van die verbinding daarmee aan iedereen aan.

Specialist of generalist?

Zowel Job als Thomas zien zichzelf als generalist die bereid is om specialistisch werk te doen. Het meest specialistisch is de domeinkennis; de mate waarin je het product en je doelgroep goed snapt.

Opvallend: in het product owner onderzoek leerden we dat 81% domeinkennis zéér belangrijk vindt. Maar bij de start heeft slechts 1 op de 3 volgens zichzelf de juiste expertise. Naarmate ze langer in dienst zijn groeit dat aandeel naar ongeveer 6 op de 10 product owners die zichzelf ziet als domein expert.

Zo wordt de inzet van een UX-er genoemd. Job is stellig en zegt: “een product owner zou nooit zonder een UX-designer mogen werken, het is niet meer van deze tijd om dat zelf er nog bij te doen.” Er wordt wat gefilosofeerd hoe je de User Experience expert zo goed mogelijk betrekt bij het proces. Een precaire balans tussen enerzijds het grotere plaatje (de hele journey) en anderzijds concrete input leveren voor dat ene experiment of die ene story. Waar die lijn precies ligt hangt dan weer af van je eigen maturity als product owner, maar ook die van de UX-er zelf en de rest van het team.

Het generaliseren door verschillende expertises doelgericht samen te voegen wordt steeds vaker ingezet door het management. Zowel bij Job als bij Thomas wordt gewerkt met QBR’s en ABR’s. Dat zijn doelstellingen op kwartaal (quarter) en jaar (annual) niveau, welke met name de samenwerking tussen teams moet stimuleren. Thomas licht toe: “we kunnen bijvoorbeeld niet altijd prio krijgen van teams die in direct contact staan met de klant. Maar door een gemeenschappelijk doel te creëren, zien we opeens dat er toch ruimte komt om óók ons te servicen. En daar worden uiteindelijk onze eindgebruikers weer gelukkiger van.”

Belangrijke stakeholders

Als product owner ben je heel belangrijk voor het product en daarmee een blije klant, maar voor succes heb je een goed team nodig. Nadat we eerder al de UX-er op voetstuk zetten, komen er nog een paar rollen voorbij.

Zo hebben we het over de manager, waar aandacht krijgen geen probleem lijkt te zijn. Als ze iets nodig hebben, kunnen zij snel en goed te schakelen. Er wordt scherp gediscussieerd over prioriteiten en al lijkt het soms alsof Job en Thomas meer zelf willen beslissen; van deze discussies leren ze erg veel. Bijvoorbeeld over hun eigen proces én over wat de klant nodig heeft. Regelmatig met de manager overleggen is daarom essentieel in het vormen van visie, één van de pijlers om een project, proces of product succesvol op te leveren.

De Scrum master is voor beide mannen onmisbaar. Zowel Thomas als Job is erg blij met de support die ze krijgen op het procesvlak. Dat zorgt ervoor dat ze zich kunnen focussen op de inhoud. Niet alle organisaties kunnen budget vrijmaken voor een Scrum Master, dus ervaren beide heren het als grote luxe dat zij er een in hun team hebben. Ook al betekent dit dat ze zich soms moeten aanpassen.

Toch kan het lastig zijn om continue te peilen bij de stakeholders en in gesprek te gaan met de eindgebruikers. Desondanks is het wat ons betreft het belangrijkste om tot een optimaal eindresultaat te komen. Leer deze belangrijke en complexe taak van product owners begrijpen tijdens de eendaagse training stakeholder management.

IT en externen

We vragen de heren of de ontwikkeling van hun producten veel sneller zou gaan als er meer development capaciteit zou zijn. Opvallend genoeg lijkt de meerwaarde beperkt. Wat de teams zelf teruggeven, is dat je toch maar met een beperkt aantal mensen aan één feature kan werken. Daarnaast leidt een groter team tot een hogere WIP (work in progress). En hoe hoger de WIP, hoe groter de kans dat dingen niet afkomen aan het eind van de sprint.

Wat ook zeker het noemen waard is, is dat beide product owners de vaste bodem onder het team zijn, aangezien de teams bijna volledig bestaan uit externen. Dat maakt het mega belangrijk om hun productvisie consequent uit te dragen naar de teams toe en ze zijn daarmee essentieel als verbinder tussen business en IT.

Dat verbinden zien ze als een generalistische taak en als afrondende vraag legt Jochem op tafel of het helemaal de mist in zou gaan als ze – bij wijze van spreken – morgen van baan wisselen. De stelling lijkt absurd, maar als we het met elkaar afpellen, leren we er toch weer wat van:

  • Het belangrijkste is dat de nieuwe product owner intern de juiste mensen weet te vinden. Bij wie moet ik zijn voor wat?

  • Domeinkennis opdoen is erg belangrijk. Dat leer je intern, dus wederom zal de nieuwe product owner intern de juiste connecties moeten maken.

  • De nieuwe product owner zou een sprint of 5 nodig hebben om zich senang te gaan voelen.

  • Basiskennis van hoe het productownerschap werkt en hoe een IT-project in algemene zin werkt is wel echt nodig, anders gaat zo’n switch veel te lang duren.

Download het product owner onderzoek 2024 (PDF)

Download het product owner onderzoek 2024 (PDF)

Tot slot

We bedanken Job en Thomas voor hun tijd en openheid, wij hebben er veel van geleerd en hopen dat jij – die ondertussen het einde van deze blog hebt gehaald – er ook iets van op hebt gestoken. Wil je meer weten over de rol van een product owner? Bekijk de blog ‘Wat doet een product owner?‘ of neem een kijkje in het product owner boek.

De perfecte product owner óf baan wacht op je!

Wij leveren interim of vaste product owners door heel Nederland. Laat ons jou helpen de perfecte match te vinden.